Обкладинка Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки. Випуск 2 (56) 2018

Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 114 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 10 від 31 жовтня 2018 р.)

Опубліковано: 2019-11-20