• Обкладинка Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки. Випуск 2 (56) 2018 Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки
  Том 56 № 2 (2018)

  Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 114 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

  Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

  Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 10 від 31 жовтня 2018 р.)

 • Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки
  Том 57 № 1 (2019)

  Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 72 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

  Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

  Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 9 від 25 вересня 2019 р.)

  Видання індексується Google Scholar

  ББК 65.9(4УКР)29-2я43+67.9(4УКР)я43