Поточний номер

Том 57 № 1 (2019): Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки

Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 72 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 9 від 25 вересня 2019 р.)

Видання індексується Google Scholar

ББК 65.9(4УКР)29-2я43+67.9(4УКР)я43

Опубліковано: 2020-01-02
Переглянути всі випуски

Серія Політичні науки                     ISSN 2523-4625                   https://doi.org/10.32689-2523-4625

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі політології. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток політичної науки в Україні.

Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі політичних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.