Поточний номер

Том 56 № 2 (2018): Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки
Обкладинка Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки. Випуск 2 (56) 2018

Наукові праці МАУП. — Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 114 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст.

Збірник “Наукові праці МАУП” (Серія “Політичні науки”) за наказом Міністерства освіти і науки України визнано як фахове видання з політичних наук (наказ МОН No 326 від 04.04.18 дод. 9).

Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол No 10 від 31 жовтня 2018 р.)

Опубліковано: 2019-11-20
Переглянути всі випуски

Серія Політичні науки                     ISSN 2523-4625                   https://doi.org/10.32689-2523-4625

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі політології. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток політичної науки в Україні.

Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі політичних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.