• Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки
  Том 56 № 2 (2018)

  Наукові праці МАУП. — Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ :
  МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 122 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить
  4 рази на рік.
  У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують акту-
  альні проблеми розвитку права. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх,
  кого цікавить розвиток науки в Україні.
  Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Юридичні науки) за наказом Міністерства
  освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413 включено до Переліку фахових видань як фахове видання з юридичних наук.

  © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2018
  © ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018

 • Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки
  Том 57 № 1 (2019)

  Наукові праці МАУП. — Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 62 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить 4 рази на рік.
  У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують актуальні проблеми розвитку права.
  Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.
  Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Юридичні науки) за наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413 включено до Переліку фахових видань як фахове видання з юридичних наук.

  © Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2019
  © ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019