Поточний номер

Том 57 № 1 (2019): Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки

Наукові праці МАУП. — Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 62 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить 4 рази на рік.
У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують актуальні проблеми розвитку права.
Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.
Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Юридичні науки) за наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413 включено до Переліку фахових видань як фахове видання з юридичних наук.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2019
© ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019

Опубліковано: 2020-01-03
Переглянути всі випуски

Серія "Юридичні науки"                     ISSN 2522-4603                   https://doi.org/10.32689-2522-4603

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі права. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток юридичної науки в Україні.

Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі юридичних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.