Серія "Юридичні науки"                     ISSN 2522-4603                   https://doi.org/10.32689-2522-4603

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі права. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток юридичної науки в Україні.

Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі юридичних наук, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.