Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузях політичних, юридичних, економічних наук та інших, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузях політології, права, економіки та ін. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.

Видання дотримується вимог, що висуваються Міністерством освіти і науки України до фахових наукових видань.

Читацьку аудиторію видання складають науковці, колу інтересів яких відповідає тематика видання, дослідники, аспіранти, управлінці, широка наукова громадськість.

Поділяючи принципи сприяння загальному суспільному прогресу та вільного поширення наукової інформації задля глобального обміну знаннями, видання дотримується політики надання безперешкодного відкритого доступу до своїх публікацій.

Кожному опублікованому матеріалу присвоюється цифровий ідентифікатор в міжнародній системі DOI.

На веб-сайті видання в українському та англійському інтерфейсах оприлюднюється редакційна політика, склад редакційної колегії, декларація щодо редакційної етики, процедура рецензування, порядок оформлення авторами та подання матеріалів для публікації, поточна інформація для читачів та авторів, а також матеріали публікацій – повні тексти, анотації та умови розповсюдження.

Неангломовні статті супроводжуються англомовними анотаціями обсягом від 1800 знаків, не україномовні статті супроводжуються україномовною анотацією обсягом від 1800 знаків.

Опубліковані матеріали в електронному та паперовому вигляді передаються на архівне зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з наданням читачам вільного доступу, зокрема, через сайт бібліотеки.

Опубліковані матеріали в електронному та паперовому вигляді готуються для передачі також на архівне зберігання до Національного депозитарію академічних текстів.

Видавець здійснює розсилання примірників видання до найбільших бібліотек України за списком, що рекомендований МОН України.
Міжнародна індексація журналу здійснюється системою Google scholar.

Періодичність видання становить чотири - п’ять випусків на рік.

Тематично (за науковими галузями) публікації розподілено відповідно політиці серій, кожна з яких має окрему індексацію випусків та окрему реєстрацію ISSN. Поділ на серії відповідає переліку наукових спеціальностей за наказом МОН від 14.09.2011 № 1057 та колу наукових інтересів фахівців Академії.

Зокрема, завданнями збірника «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» є публікація актуальних результатів наукових досліджень у галузях політологія, право, економіка, психологія, педагогіка, інформаційні технології та ін. відповідно у наступних серіях за спеціальностями:

Серія Економічні науки:
051 Економіка,
056 Міжнародні економічні відносини,
071 Облік та оподаткування,
072 Фінанси, банківська справа та страхування,
073 Менеджмент,
075 Маркетинг,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,
232 Соціальне забезпечення.

Серія Юридичні науки:
033 Філософія.
081 Право,
082 Міжнародне право,
262 Правоохоронна діяльність,

Серія Педагогічні науки:
011 Науки про освіту,
012 Дошкільна освіта,
013 Початкова освіта.
014 Середня освіта (за предметними спеціалізація ми),
015 Професійна освіта (за спеціалізація ми),
016 Спеціальна освіта.

Серія Психологічні науки:
053 Психологія,
081 Право,
225 Медична та психологічна реабілітація.

Серія Політичні науки:
032 Історія та археологія,
052 Політологія,
054 Соціологія.

Серія Інформаційні технології
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
124 Системний аналіз
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційні-вимірювальна техніка

У рубрикації серій передбачено розділи для публікації науково-методичних і оглядових матеріалів, академічних есе.

Журнали

 • Наукові праці МАУП. Серія Юридичні науки

  Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузях політології, права, економіки та ін. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.


  Збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» засновано вищим закладом освіти «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2001 році. Видання вперше пройшло реєстрацію у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і отримало Свідоцтво про державну реєструю друкованого засобу масової інформації від 11.04.2002 № 6048.


  Видавцем збірника є ДП «Видавничий дім «Персонал».


  У 2011 році збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції та отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.05.2011 № 17808-6658ПР.


  Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузях політичних, юридичних, економічних наук та інших, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.


   

 • Наукові праці МАУП. Серія Політичні науки

  Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузях політології, права, економіки та ін. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.


  Збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» засновано вищим закладом освіти «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2001 році. Видання вперше пройшло реєстрацію у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і отримало Свідоцтво про державну реєструю друкованого засобу масової інформації від 11.04.2002 № 6048.


  Видавцем збірника є ДП «Видавничий дім «Персонал».


  У 2011 році збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції та отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.05.2011 № 17808-6658ПР.


  Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузях політичних, юридичних, економічних наук та інших, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.

 • Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки

  Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузях політології, права, економіки та ін. Збірник зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.


  Видання має розділи: "Наукові дослідження", "Науково-практична аналітика", "Академічне есе"


  Збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» засновано вищим закладом освіти «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2001 році. Видання вперше пройшло реєстрацію у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і отримало Свідоцтво про державну реєструю друкованого засобу масової інформації від 11.04.2002 № 6048.


  Видавцем збірника є ДП «Видавничий дім «Персонал».


  У 2011 році збірник «НАУКОВІ ПРАЦІ МАУП» пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції та отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.05.2011 № 17808-6658ПР.


  Метою та завданням видання є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузях політичних, юридичних, економічних наук та інших, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір.