• Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки
  Том 56 № 2 (2018)

  Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 27 червня 2018 р.)
  Видання індексується Google Scholar
  Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 160 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить 4 рази на рік.
  У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують актуальні проблеми розвитку економіки. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток економічної науки в Україні.
  Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Економічні науки) за наказом Міністерства освіти і науки України включено до Переліку фахових видань як фахове видання з економічних наук (дата включення 21.11.13).

 • Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки
  Том 57 № 1 (2019)

  Випуск рекомендовано до друку Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 9 від 25 вересня 2019 р.)
  Видання індексується Google Scholar
  Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП,  ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 106 с.: іл. — Бібліогр. у кінці ст. — Виходить 4 рази на рік.
  У збірнику наукових праць публікуються статті науковців, які досліджують актуальні проблеми розвитку економіки.

  Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток економічної науки в Україні.
  Збірник “Наукові праці МАУП” (серія: Економічні науки) за наказом Міністерства освіти
  і науки України включено до Переліку фахових видань як фахове видання з економічних наук
  (дата включення 21.11.13).

 • Наукові праці МАУП - Серія Економічні науки
  Том 58 № 2 (2019)

  Наукові праці МАУП - Серія Економічні науки